04/02/2023

Генетична афера – новият начин за поробване и прореждане на човечеството

Неотдавна възрастен канадски фермер горчиво каза, че  „никаква свобода за ефективно работещите собственици“ не се задава скоро. Не само това обаче разстройва наследственият земеделски стопанин …