30/01/2023

Страна без бъдеще

Докладът на ЕК за напредъка на България е смазващ. Или би трябвало да бъде такъв за управляващите. Но никак не е сигурно, защото едно от …