28/02/2020

Геолози: Москва рано или късно ще се срути в подземно море

Жителите на Москва са заплашени от много по-голяма опасност, отколкото е световната криза или дори евентуална Трета световна война.

Властите на Русия са информирани за тази опасност, но я крият от хората. Но мнозина знаят за така нареченото „подземно Москвоско море“.

То бе открито от академик Губкин, който извърши геологично разузнаване с цел откриване на нефт под Москва и нейните предградия. Но вместо петролни залежи академикът  откри огромен воден резервоар и предположи, че това е част от море, което някога е покривало Средноруската равнина.
По някаква причина част от това море е запълнило гигантска празнина под територията, на която е разположен съвременният град Москва. Според геологическите данни основната площ на подземното море е разположена най-вече в пределите на околовръстния път на руската столица.  Дълбочината на това море към днешна дата не е уточнена. Известно е само това, че връхната част от неговата повърхност се състои от прясна вода и едва на дълбочина около 1300 м. от повърхността на подземното море започва слой от истинска морска вода, наситена със соли.

Подземният свод на морето може да се определи като сферичен, изпъкнал към земната повърхност, поради което дебелината на земния покрив, отделяща града от повърхността на морето е различна – близо до покрайнините на Москва тази дебелина достига 900-1000 метра, а близо към центъра е едва 500 метра, като в някои от централните части на руската столица е само 300-400 метра.

Само си представете, че домовете, в които живеят хората, се намират само на 500-700 метра от подземна морска бездна!

Всички тези факти са известни, изложени са както в специални научни доклади, така и в научно-популярната литература. Кои са факторите за катастрофална опасност, които скриват руските власти:

– Тънките земни пластове, които отделят Москва от подземната морска бездна, са отслабени от карстови празнини от естествен произход.

– Този крехък земен слой е отслабен и от многобройни кухини с изкуствен произход – огромни подземни убежища, които са строени в случай на ядрена война.

– При интензивното застрояване на Москва повече от 5000 рекички и ручеи са пуснати в подземните колектори. А те отдавна са амортизирани и тези подземни реки са пробили безброй кухини в дълбоките слоеве на грунда под Москва.

Всички тези фактори водят към катастрофално отслабване на слоя земна повърхност, отделящ Москва от подземното море.Преди време медиите почти всеки ден съобщаваха за пропадания в различни части на столицата. Някои от тях ставаха заради пробиви в топлопреносната мрежа. Но повечето се дължаха на дълбочинно движение на земните слоеве. Сега за такива пропадания медиите дружно мълчат, макар те да продължават да се случват.

Още в периода, предшествал разпадането на СССР, на отдела за геофизически и сеизмологични изследвания при Управлението на военно-морското разузнаване на Балтияския флот е поръчано да извърши изследвания, свързани с геофизическата и сеизмичната безопасност на Москва с отчитане на наличието на подземно море под нея. В периода 1988 до 1990 г. екип на този отдел установил, че Москва е разположена в пресечната точка на два тектонични разлома. Тоест на място, където се съединяват четири тектонични плочи. Това предизвиква гигантско напрежение заради взаимния натиск на плочите. За периода на наблюдението е било установено нарастване на това напрежение.

Военните геофизици стигнали до извода, че нарастващият натиск на мястото на съединяването на четирите плочи под Москва рано или късно ще предизвика достатъчно мощно земетресение с магнитуд 5-6 по Рихтер с епицентър под Москва. И ако значителна част от жилищата ще издържат на трусове със сила 4-5, то земната повърхност, върху която е стъпил градът, няма да издържи. Целият този земен слой ще се срути заедно с Москва в подземното море. Тогава военните специалисти стигнали до извода, че подобна ужасна катастрофа може да се случи в периода 2006-2009 г. или малко по-късно.

След този си доклад екипът изследователи бил спешно разформирован от властите, а военнослужещите спешно били пратени в запаса във връзка със съкращенията в армията. Нека припомним, че периодично руските власти поставят въпроса за преместване на столицата на Руската федерация от Москва в Петербурт, а неотдавна имаше предложение дори столицата да отиде в Сибир.

Нека припомним още, че през последните две години сеизмолозите от цял свят констатират небивала сеизмична активност по цялата планета – както по честотата на земните трусове (всяко денонощие от 4 до 12 земетресения), така и по необяснимото разширение на географията на земетресенията.

Обяснение на това сеизмолозите не могат да дадат. Изводите на военните специалисти – геофизици от проучването им през 1988-1990 г. не отчитат това небивало увеличение на сеизмичната активност, както и мащабното застрояване на Москва през последните години. И затова сериозно се опасяваме, че катастрофата едва ли ще може да бъде избегната.

Със съкращения от Форум.мск

(Visited 929 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *