Теорията „Дахомей“

Най-лесно управляват правителствата, които успяват да поддържат средно ниво на бедност. Средно бедният човек мрънка тихо и безобидно и е…

И още