03/12/2020

Здравепогубване

Кога най-сетне ще скочим и ще извием вратовете на тези крадливи търтеи – управляващите? Защо им позволяваме да ни унищожават? Вижте колко десетки милиони – …