14/07/2020

Д-р Дънкан Форган: Над 30 хиляди са цивилизациите в Млечния път

Изключително голямо количество високоразвити извънземни цивилизации изброи шотландският астроном д-р Дънкан Форган (Duncan H. Forgan). Резултатите от изчисленията си той публикува в статията „A Numerical Testbed for Hypotheses of Extraterrestrial Life and Intelligence”.

Форган моделирал няколко различни сценария за възникването на живота на основата на данните за химическия състав на звезди от нашата Галактика – Млечен път. Използвал също така данни за вече известни екзопланети* и получил няколко различни оценки. Според тях Млечният път може да съдържа от 300 до 38 хиляди високоразвити цивилизации, потенциално способни да установят контакт със Земята.

За моделирането Форган използвал реални данни за разпределението на звездите според масата им, светимостта и положението им в нашата Галактика. След това специално написана програма създала редица виртуални звезди с определено количество планети към тях. Броят на планетите не се определял произволно, а с отчитане на реалните сведения за вече открити екзопланети.  След това всяка виртуална планета се проверявала за пригодност за живот и за възникване на разумна цивилизация.  Последният етап, по думите на астронома, бил най-произволен – изследователят разглеждал резултата от три различни сценария за зараждането и разпространението на живота.

В първия сценарий животът е могъл да се разпространи сред достатъчно благоприятни за него планети с определена вероятност. Форган ограничил в своя модел пренасянето на живот в границите на една звездна система и получил от този сценарий 38 хил. високоразвити цивилизации. Броят в действителност не е чак толкова голям, ако бъде отчетено, че общият брой на планетите в Галактиката е близо 500 милиона.

Във втория сценарий разпространението на живота е бил изцяло забранен, а критерият за пригодност на планетите за живот утежнен и резултатът веднага се променил с два порядъка. В сценария „малко вероятен живот”  въпреки това можем да открием около 300 цивилизации.

Третият сценарий самият автор на моделирането окачествява като най-интересен. В модела било внесено предположението за това, че твърде бързо развиващите се цивилизации повече са подложени на рискове от самоунищожаване. Например в резултат от термоядрена война.  В този случай резултатът закономерно става по-нисък в сравнение с първия сценарий. И въпреки това резултатът изглежда доста оптимистично – 31 хиляди високоразвити цивилизации.

Тогава възниква и остава открит въпросът: Защо се крият?

* Планета, която се намира извън Слънчевата система

(Visited 246 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *