22/02/2024

КЦМ завърши инвестиция за 260 милиона лева

Най-голямата инвестиция в цветната металургия за последните години вече е факт – КЦМ приключи с първия етап на проекта си за технологично обновяване и разширяване на производството, в който са вложени общо 262 млн. лева. В момента двата нови завода край Пловдив – за производство на олово и за цинк, работят в режим на пускови изпитания. Това съобщи в сряда Румен Цонев – главен изпълнителен директор на собственика „КЦМ 2000“ на колегите си от цялата страна, които бяха дошли в Пловдив, за да отпразнуват заедно професионалния си празник – Деня на металурга.

Седем години след старта

Заводите за цинк и олово са изградени преди повече от 50 години. Планът за новите мощности е от 2007 година. Тогава в техническите и икономическите отдели на КЦМ е формулирана целта: повишаване на енергийната ефективност, използване на повече вторични суровини вместо руди и опазване на околната среда. Днес металургичната компания използва с 35% по-малко енергия (която е 40% от себестойността на метала), намалява емисията на парникови газове с 50%, общата емисия на газове от оловното производство ще бъде с 10 пъти по-ниска от досегашната.

Финансирането е договорено преди четири години. Общо е за 95 млн. евро, като кредитът е осигурен поравно от Европейската банка за възстановяване и развитие и Уникредит Булбанк. Срокът му е 11 години с 2.5-годишен гратисен период. В момента кредитополучателят вече погасява главницата на този заем. По програма „Конкурентоспособност“ са привлечени още 1.5 млн. лева държавни средства. Останалата част от инвестицията е направена чрез реинвестиция на печалбата на металургичната компания. Приходите на КЦМ за 2013 г. са 647 млн. лв., а печалбата е 41 млн. лв.

Строителството започва през 2012 г., като заради кризата първоначалният план е леко свит.

Защо се прави

Румен Цонев не пести прилагателните за новата инвестиция – според него тя е най-високото технологично постижение в света в областта на цветната металургия. На специализиран език промяната звучи така: пещ за рециклиране на цинк от отпадни прахове на стоманодобива, инсталация за преработка на велцокиси до цинк, ново оловно производство, пречиствателни инсталации за газовете и водата от производствените мощности, нов завод за кислород с компресорна станция за въздух. Досега използваните 35 000 тона кокс се заменят само с 1600 тона въглища плюс природен газ и кислород. Около 30% от ресурса ще е вторични суровини, а не руда, което свива разходът на енергия с една трета. Капацитетът на новия оловен завод е 71 000 тона метал годишно, а на цинковия е 75 000 тона годишно. Смисълът на инвестицията е, че търсенето на цинк и олово в света растат и новото потребление може да бъде поето и от българския завод, който и сега работи основно за износ – към ЕС и Турция.

Още 100 млн. долара

Вторият етап от инвестиционния план на КЦМ всъщност започна през 2013 година. Той включва нова пещ за преработка на шлаката от новия оловен завод, инсталация за очистване на разтворите от цинковото производство, нов електролизен цех. Очистването на суровините за производството на цинк ще означава извличане на редки метали като индий и германий, т.е. нов допълнителен бизнес.

Според заместник-председателя на съвета на директорите на „КЦМ 2000“ Васил Начков вторият етап ще струва над 100 млн. долара, а за финансирането ще бъдат използвани отново собствените печалби, но се обмисля и емитиране на облигационен заем и привличане на още финансиране от банки средства.

Финалът на инвестицията ще е 2016 или 2017 година, прогнозира Никола Добрев, който е председател на съвета на директорите на „КЦМ 2000“. Компанията възнамерява да запази общия числен състав на персонала на групата фирми от 1800 души, но добавената стойност, създавана от хората, работещи в новите заводи за олово и цинк, ще нарасне повече от 2 пъти.

Извън металургията групата контролира и целия добив на цинк и олово в страната, т.е. суровините са гарантирани. Заедно с добивното  поделение служителите са над 3000. Освен това КЦМ е сред малкото успешни приватизационни сделки с РМД.

Българската металургия

– годишно производство над 7 млрд. лева, 12% от общата промишлена продукция
– 15% от общия стоков износ на страната
– производителност на труда на един зает – 3 пъти по-висока от средната за страната
– инвестиции – 200 млн. лева през 2013 година
– цветната металургия дава 80% от общото производство на сектора, а черната мeталургия – 20%
– България произвежда 5.2% от оловото в ЕС; 3.7 на сто от европейския цинк ; 13.8% от анодната мед и 8.3% от електролитната мед на ЕС.

Автор: Михаил Ванчев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *