21/07/2024

Мантри за изцеление

Като начало да си поговорим за звука. Квантовата физика вече доста уверено твърди, че цялата Вселена е изпълнена с вибрации и всъщност представлява звучене на всички видими (материални) и невидими (тънки, полеви) свои съставки. Същността на това твърдение се съдържа в популярната Струнна теория.

Струнната теория е ново направление в теоретичната физика, което изучава природата на взаимодействие не на точкови частици, а на едномерни удължени и непрекъснато колебаещи се обекти – квантовите струни. Струнната теория съчетава в себе си идеи на квантовата механика и Теорията на относителността. Поради това на нейна основа вероятно ще бъде построена бъдещата теория за квантовата гравитация.

Струнната теория се основава на предположението, че всички елементарни частици, от които е съставена Вселената и техните свойства, възникват в резултат на колебания и взаимодействия на ултра микроскопични квантови струни в мащабите на така наречената дължина на Планк (10-35 м).

Но още преди появата на Струнната теория учените също коментираха значението на вибрациите в устройството на света, в който живеем.

В своята книга „Божественият Космос” писателят езотерик Дейвид Уилкок пише, че геометричната форма на обектите – това е само начинът, по който възприемаме вибрациите на ефира. Уилкок казва, че енергията на Вселената е с формата на сфера, а матрицата й прилича на намиращ се вътре в нея цвят на лотос.

Ведическите писания хилядолетия преди Уилкок и Струнната теория, използват аналогично сравнение на Вселената с лотос.

И така: терминът мантра се наложи през последните десетилетия преди всичко от източните духовни практики. Западните религии при общуване с Всевишния или Абсолюта използват молитви, будистите и индуистите – мантри. Но на практика и двете са  начин за общуване с Космоса с помощта на глас и звук.

Бел. ред.:При положение, че всичко е вибрация, че е доказано вече научно, че водата има памет, навярно само ще спечелим, ако докато се лекуваме, подсилим терапията с молитва или мантра. Вероятно е за някои неразположения те да са достатъчни. За здравословен проблем от типа на счупена кост например – едва ли.

Този текст не е съвет за отказ от конвенционално лечение. Той е само провокация за размисъл. Както и да си дадем сметка колко натоварени с лоша енергия думи изричаме понякога съзнателно и несъзнателно. И какво причиняваме заради това на себе си, но и на Вселената.

Илюстрацията е от интернет

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *