01/07/2022

Разрешиха ГМО храните в ЕС (Нов прочит на закона)

Държавите от ЕС да могат да забраняват отглеждането на генномодифицирани организми (ГМО), дори и те да са разрешени за отглеждане на ниво ЕС. Това решение взеха европейските депутати в Комисията по околна среда, съобщи пресцентърът на Европейския парламент.

Забраната за отглеждане на ГМО може да се основава на различни критерии, сред които политиката по околна среда и по земеделие, устройственото планиране, както и заради социално-икономическото отражение на подобно решение. Мотив за забраната може да бъде и нежеланието за замърсяване на другите култури с ГМО. „Гласуването показа широк консенсус между политическите групи по тази толкова чувствителна тема“, каза докладчикът Фредерик Рие от групата на либералите от АЛДЕ.

Водеща роля в режима по отглеждане на ГМО на територията на ЕС ще има Европейската агенция по безопасност на храните, която поотделно ще разглежда исканията за разрешение. В момента ГМО се допускат свободно до пазара в ЕС, като задължително условие е те да бъдат обявени на етикета на продуктите. В същото време обаче е дадено разрешение за отглеждането на само една модифицирана култура – царевицата MON 810, разработена от Monsanto.

Някои страни, сред които и България, на този етап се възползват от възможността за отказ от прилагане на европейските правила и не разрешават отглеждането на ГМО на територията си.

Вижте и този текст: ГМО, или кръст на потомството

http://www.epohalnivremena.com

(Visited 218 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *