20/01/2022

Общината се похвали: Пловдив диша по-чист въздух

Бавна, но сигурна тенденция към подобряване на качеството на атмосферния въздух се наблюдава през последните шест месеца в Пловдив, заяви главният еколог на общината Христо Минков. При анализа на данните на замърсяване с фини прахови частици  се констатира рязко намаляване на броя дни, които превишават  средно-денонощната пределна норма. От средата на месец април до началото на месец юни не се наблюдават превишения на замърсяването с прах. Подобно е положението и с азотния диоксид.

Тенденцията би следвало да продължи при стриктното прилагане на Плана за действие към актуализираната Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив, уточни Минков. Община Пловдив, заедно с още 40 общини, изготви тази програма до месец април 2011 г., след което тя беше одобрена от специализиран програмен съвет и експерти от МОСВ.

Актуализацията  на Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив, както и Плана за действие към нея, е внесена за разглеждане и одобрение в Общински съвет- Пловдив. Силно се надявам тя да бъде приета на предстоящата сесия на 16 юни, защото нейното незабавно приложение е от съществено значение за здравето на пловдивчани, заяви главният еколог.

В плана за действие са предвидени около 60 мерки по важни от които са: стимулиране и използване на екологично чисти горива за отопление през зимния сезон от гражданите, завишени екологични изисквания към градския транспорт, ограничаване движението на тежкотоварни автомобили  в централна градска част, увеличение на зелените площи. Предвижда се също увеличаване честотата на ръчното миене по основните булеварди, както и рязко ограничаване на опесъчаването при зимни условия.

(Visited 51 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *