21/09/2021

Само след 40 години няма да познаем Земята!

От доста години специалистите и еколозите твърдят, че към настоящия момент върху нашата планета въздействат много вредни фактори. Поради това след 40 години планетата Земя ще има коренно различен облик от сегашния.

За решаването на тези важни въпроси се провеждат различни конференции и конгреси. Учените са на мнение, че само с обединените усилия на всички е възможно нашата планета да бъде спасена.  Но кои са тези фактори, които толкова силно влияят на нашия свят и на природата?

Много от специалистите смятат, че факторът, който ще доведе до изменение на Земята, е пренаселването й. Към настоящия момент основният прираст на населението е в бедните държави от Африка и в Южна Азия. Съгласно изработената по-рано прогноза на ООН към 2050 година населението на планетата ще наброява над 9 милиарда човека. Ако броят на хората достигне тази цифра, ще възникне друг проблем – недостиг на природни ресурси. В резултат на интензивното потребление на богатствата на Земята даже възобновяемите природни ресурси няма да успяват да се възобновяват.

За решението на този проблем учените предлагат да се хвърлят всички сили за издигането на благосъстоянието на развиващите се страни, с което да им се осигури бъдещето, пише сайтът Тайни. Остават само 40 години, през които тези страни могат да подобрят положението си и да осигурят за себе си необходимото количество продукти.

Многобройни изследвания са доказали, че всички природни ресурси са взаимно свързани. Например, за да се произведе половин килограм месо са необходими 3,5 килограма зърно. Подобна система на потребление вече много учени смятат за неприемлива.

За решаването на многото проблеми, свързани с пренаселването на планетата, специалистите предлагат да се насочат средства към програми за планиране на семейството. По този начин ще може да се контролира раждаемостта в развиващите се страни. Необходимо е в идващите 20 години много държави да преразгледат отношението си към този въпрос.

Друг проблем на жителите на планетата също има демографски характер. С всяко десетилетие се увеличава броят на възрастното население. Много държави по света вече са навлезли в така наречения преходен демографски процес. Европа и Япония даже са стигнали до неговия краен етап. Според статистиката именно в страните от Европа преобладава населението на преклонна възраст, при това – не се забелязват никакви тенденции за подмладяване на населението в близко бъдеще.

Много учени са разделили на три етапа преходния демографски процес. Първи етап: при него се снижава детската смъртност, населението постепенно се подмладява, броят на хората – да се увеличава. Втори етап: Раждаемостта започва да спада, увеличава се броят на възрастните и старите поколения. Заключителен етап: В резултат на постоянния спад на раждаемостта и на смъртността, неотклонно расте броят на старите хора.

За подобряване икономическото положение на дадена страна и увеличаване на темповете на развитието й най-оптимален се явява вторият етап в демографския процес.

Учените и еколозите засягат и проблема с достъпността до запасите на водните ресурси. Още през 2030 година, според прогнозите на специалистите, населението на Земята ще страда от дефицит на вода. Именно този проблем ще предизвика все по-голяма миграция на населението, това особено силно важи за по-сушавите региони на планетата. Дори в наши дни някои народи вече се сблъскват с подобен проблем.

Недостигът на вода в много от случаите е свързан с увеличаването на броя на населението. Проблемът се усложнява и от нерационалното използване на водата. Само след 15 години потребностите от вода ще са с 55 на сто по-големи от сегашните.

(Visited 524 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *