Измет!

Горе, при мръсната върхушка, никой нищо не прави просто, за да си уплътнява времето. Можем само да гадаем за какво…

И още