30/05/2023

Три робота ще обучават студенти в Техническия университет – Пловдив

Най-съвременният център по роботика и автоматика в България започва от днес да функционира в пловдивския филиал на Техническия университет. Той е създаден, оборудван и финансиран …