19/05/2022

Пловдивчани ще се срещнат с космически предизвикателства

С лекцията “Въведение в космическите науки и технологии” във филиала на Техническия университет в Пловдив стартира едномесечен цикъл на срещи с пловдивчани по програмата “Космически …

Три робота ще обучават студенти в Техническия университет – Пловдив

Най-съвременният център по роботика и автоматика в България започва от днес да функционира в пловдивския филиал на Техническия университет. Той е създаден, оборудван и финансиран …

ТУ в Пловдив ще обучава за първи път студенти по роботика

Нова бакалавърска специалност „Мехатроника” въвежда от учебната 2013-2014 година Пловдивският филиал на Техническия университет (ТУ). 25 са местата за специалността, одобрени от Академичния съвет на …