07/06/2020

Проф. Петко Ганчев: Аз ви обвинявам, вас, разрушителите на нова България

Аз – гражданинът на България, от името на десетки хиляди представители на интелигенцията, на хората на духовната култура – наука, образование, изкуства, медицина, на инженерния …