03/04/2020

Защитници на природата вкараха в съда добива на злато от Ада тепе

Природозащитни организации са подали жалба срещу разрешения добив и преработка на златосъдържащи руди край Крумовград. Природозащитните организации „Балкани“ и „За земята“ са подали съвместна жалба. …