20/04/2024

Токът по морето къса нервите и на туристите, и на местните хора

Още през миналата седмица енергетиците започнаха уклончиво да говорят, че заради жегите и прекомерната упоптреба на електричество заради климатиците може да се стигне до режим …