28/01/2021

Любов под строй

Пропагандната война в служба на властта стигна дотам, че фактите съвсем изгубиха значението си за някои медии. Които тръбят, че управляващите разполагат с народна подкрепа, …