21/03/2023

Очевидно необходими пояснения за появата и природата на химтрейлите

Както повечето събития и факти в човешкия живот и  химтрейлите (химическите следи, химическите трасета, кемтрейлс) имат свои поддръжници и противници. Нормално е. Има обаче американски …