Роден крайм!

Криво-ляво изниза се  една година след свършека на света. Като за човечество, споминало се на 21.12.12, караме я сравнително добре…

И още