25/09/2020

Като сме били толкова велики, защо днес сме такива? (втора част)

И въпреки тези и още много факти, свързани с най-различни достойнства на българите, България и българската култура, някой все още мащабно дърпа конците и в глобален план името българин и всичко свързано с него, от праисторията насам, липсва. Все пак, всеки сам може да прецени, че винаги се воюва срещу най-стойностните и най-ценните. Поради този факт първично подходихме не само с критика срещу учените ни, следващи една лъжа, но и срещу световните енциклопедии, които го правеха. След това насочихме критиката и срещу световната наука, променяща умишлено парадигмите. Трябва да отбележа, че както сред българската наука, така и сред световната работеха, а и още работят изследователи и хора на духа отнасящи се коректно към проучваните въпроси и те винаги предлагаха доста стойностен и значимо обоснован възглед за българите и България. С много от тях си сътрудничим и обменяме фактология и идеи, а на други постоянно следим изследванията.

Нататък продължаваме с фактологията, която безспорно трябва да се познава в истинния й вариант, защото тя носи основите за българския произход и неговото съществуване.

Като най-важен несъмнено е фактът, изречен от много посветени през различни епохи и от различни народи. Буквално той гласи, че българите са най-древният народ на света, а е и единственият, който никога няма да изчезне. Най-силни и категорични са думите по този въпрос на Учителя и на Слава Севрюкова. След наши продължителни проучвания, започнали от тези твърдения, достигнахме и до многото сведения, които показаха, че от българската народностна група произлизат основите на всички европейски народи. Тези факти почти изцяло са игнорирани от политическата световна наука. Останалите важни сведения, които ще предложим, също ще отбелязваме с термините игнориран, преиначен, изопачен. Така всеки сам може да си направи извода колко мащабна част от световната история е изопачена, за да бъде фалшифицирана българската.

Започвам с палеолит – неолит, който период в енциклопедиите обикновено се отбелязва с термин от рода „най-древната история“. И тъй като считам, че основно тази част от човешкото развитие през палеолита би трябвало да се отдели на пещерите Магура и Топчика, то съм доста изненадан, че се споменава като единствено „достойна“ френската пещера Ласко. Може би съставителите на енциклопедии е трябвало да се запознаят със значителния труд на Анани Стойчев „Археоастрономия“, за да се опитат поне да разберат, че освен паленето на огън, укриването в по-топли места, като тук разглежданите, палеолитния човек в българските земи е имал доста богата информация и познание за календара, звездните системи, скотовъдството и много други неща, за които днес още дори не сме и помислили, че могат да съществуват. (игнорирани)

Най-крупните неолитни центрове са открити в българските и прилежащите им земи. От тези огнища на познание и култура тръгва и развитието на съвременното човечество. Липсват находките от Джулюница. Дуранкулашката, Варненската, Пловдивската, културите Градешница, Караново. Липсват и фактите, че в някои от тях са открити първото култивирано жито-ечемик на света, че от тези земи са познати най-ранните идеи за колело с главина, както и неговата направа. Оттук са и най-древното изработено злато, както и бронзови и медни изделия и то по такъв начин, по който съвременната наука не би могла. (игнорирани)

Пловдив на два пъти бе обявен от ЮНЕСКО за най-древен град в света, с постоянен жизнен цикъл и непроменил мястото на съществуването си от създаването до днес. Обявен е също за един от десетте най-стари градове на Земята според National Geographic. За този значим център на човешката цивилизация обаче няма да откриете дори ред в политическата наука. (игнориран)

За първи път в Пловдив бе проследено и открито разделянето на властта на две като се появяват едновременно съществуващи цар и жрец в две функции. Този процес в Евмолпия със столетия е надраснал крито-минойската култура, но така и не е отбелязан в енциклопедиите като пръв и уникален в енциклопедиите. (игнорирано)

Почти не се срещат сведения за прословутата експедиция на великите рапсоди от Тракия, която се знае дори от обикновените хора като Аргонавтика. Такъв, подобен стремеж, символизиращ търсенето на познанието от епохата на късния бронз е нелогично да бъде пропуснат в енциклопедия с исторически характеристики. В тази група са траки като Язон, Херакъл, Орфей, Прусий, Йолай, Евриал, Еврит, Девкалион и много други, общо 50 на брой. (игнорирана)

Също нелогично звучат пасажите около днешния възглед за Троянската война и античната книга, от която знаем за нея. Тя е представена като творение на гръка Омир и се разиграва най-вече в битките между великите принцове на Гърция Ахил, Хектор, Агамемнон, Парис и кой ли още не. Всички те обаче, включително и авторът, принадлежат изцяло към двете големи тракийски племенни групи, които воюват за уеднаквяване на културите си или казано по друг начин – за налагане на доминанта на едната култура над другата. В тази (прото-) тракийска война не би могло да има гърци, защото до Възраждането, мисловност за подобна народност или групи племена липсва. Никой не печели от разглежданата война освен прагматизма и алчността на съвременното човечество. (преиначена)

Доста странно е в раздел култура на древното човечество, където не може да откриете никакво сведение за титани на духа като Залмоксис, Декеней, Буребиста, чиито учения са възприети не само от техните племена, но освен това се тачат от някои хора и до днес. Доста сериозни, в негативен план, стават нещата обаче, като не прочетете дори името Орфей. Не само че това е най-изтъкнатият тракийски княз (принц) – цар, не само че участва в отбелязаната вече Аргонавтика, но той е и най-великата духовна личност, за своето време. Когато след столетия част от траките тръгват по пътя на прагматизма и са познати под мисловността (а не народността) елини, то те също тръгват от познанията на Орфей, независимо, че унищожават голяма част от учението му. От този период са и първите писмени сведения за великите постижения в математиката, астрономията, физиката, металургията, познанието на езотериката, музиката, живописта и почти всичко свързано с духовността. Цялостно те принадлежат на траките, които с чиста съвест можем да наречем техни родоначалници. (игнорирано)

Елинският митологичен пантеон е взет изцяло от тракийския, но функциите на боговете са променени, поради което те губят от духовната си същност. От антични автори и чрез археологически проучвания се установи безспорно, че Аполон, Кибела, Диндимена, титаните около Зевс, както и самият Той, а и доста други персонажи от митологията са изключително присъщи за тракийската култура и вяра, а не са навлезнали в Рим чрез древните елини. Римската империя заимства пантеона си пряко от траките и един от най-тачените им персонажи е „…почитаният сред траките Юпитер-Сбелсурд”, както самите антични римски автори ни съобщават. (изопачено)

Музите, които са изцяло в тракийския митологичен пантеон и са още от времето на Орфей, когато и мисъл за гърци не може да се открие в каквото и да писание, днес са отбелязвани постоянно в енциклопедиите като гръцки богини. В митологията техен водач е постоянно Бог Аполон, чието име от Хелиос на Аполон е било дадено от Орфей. Все още се счита, че от този термин за назоваване на тези богини е бил въведен и терминът музей. Предавайки му обаче отново гръцка, а не тракийски същност, всички духовни и културни достижения на траките, които те оставят на света, бяха откраднати и „дарени” на една млада и бедна култура. Калиопа, една от музите, е майка на Ненадминатия Орфей. (игнорирано и изопачено)

Изследователите Бувал и Гилбърт установиха, че в Египет комплексът от пирамиди е изграден така, че да е огледално копие на съзвездието Орион. (Древно-) тракийският комплекс „СБОРЯНОВО“, разделен на три части – видими (а) и (д), огледални (б) и (г) и същински комплекс (в), е разположен според най-ярките звезди от съзвездията Canis Major, Gemini, Lepus, Orion, Taurus (източен некропол) и Segittarius (западен некропол).

Освен това във всяко едно погребално съоръжение е вкарано златното сечение – СЕТ (или Свещеният египетски триъгълник), според геометричния проект на пирамидата на Хуни в Медиум и тази на Хеопс в Гиза. Също така, то е изградено на базата на тонални съотношения в музиката. Нещо, изпреварило с хилядолетия времето си. За това обаче няма да намерите и дума в енциклопедиите. (игнорирано)

Не бива да изпускаме и спортните достижения като уверено подчертаваме, че Кендрисийските игри с център Пловдив, са били доста по-популярни от изцяло прагматизираните Олимпийски. Ако светът бе продължил по херметическия модел на основната тракийска култура, базирайки се изцяло на логиката, а не на емпиризма, то тогава днес щяхме да се радваме на предстоящите Кендрисийски игри, защото Олимпийски нямаше да съществуват. (игнорирано)

Въстанието на Спартак, трак от племето меди, е най-сериозното в продължителното съществуване на Римската империя. Независимо, че в края са победени от Марк Краз, то тези бойци са в основата на краха на споменатата империя. Малко по-късно, именно това въстание, довежда до нейното разцепване и залез на западната й част. (игнорирано)

След няколко столетия една от групите, която довършва делото на тракийския гладиатор е (древно-) българската. Водена от познатия засега като хунски владетел, канасувги от племето гепиди, Атила. след доста унищожителни битки над римските войски, достига дотам, че лично папата да го покани на среща, за да се опита да предотврати края на римската армия, която крепи западната църква. И Атила, както и Спартак, не успява докрай, но при него роля изиграва споходилата го бърза житейска кончина.(игнорирано)

Независимо от това, само за няколко десетилетия след смъртта на Атила, в Европа възникват толкова много български държави, с успоредно съществуване, с колкото не би могла да се похвали която и да е друга страна по света. Освен това е създадена държавата Хазария, Киевска Рус и още няколко европейски княжества, които носят чисто български характер, независимо от названието си. По същото време и в Азия има освен българска държава, но и българска империя.(игнорирано)

И тъй като споменахме Азия, ще направим конспективен преглед на доста (прото-) български исторически доказани факти. Това е бил народът въвел арийската (ведическа) култура. От столицата на държавата му Балх излизат всички царски династии на азиатските царства от Тибет на запад.

ВЕД (ВЪРХОВНОТО ЕДИНСТВО) – това е основата на КУЛТУРИТЕ ЕЛАМ – МОХЕНДЖО-ДАРО – ХАРАПА – ХУН-НУ може да се проследи чрез материалната еднаквост, открита чрез археологията по пътя на възникването им, а духовното им съществуване е кодирано във ВЕД. То е древно българско разбиране, че всичко съществуващо е било излъчено първоначално в поредица троения на Върховното Единство, включващо в себе си цялата Вселена. Троенията се разнообразни, взаимосвързани и съгласувани, като се излъчват в пулсации (туптежност). Те на свой ред се превръщат в нови центрове на лъчение.

Днешната наука покрива едва сега познанията на древните ни предци. Преминава се от възгледите за по-голяма вероятност на хаоса, за пулсациите или квантовата теория на Планк, за относителността на Айнщайн, за значението на допълнителността и съгласуваността и се стига до смисъла на троенето, наричано от учените „математическа симетрия“ (Хайзенберг). Целият бит и държавно устройство на прабългарите се подчинявали на троичността, а българското звездоведческо времечисление остава най-съвършено използвано някога на Земята. Далечните ни прадеди, които почитали слънчевите изгреви и залези, както възхода и залеза на Луната, съвсем не са били слънце- поклонници или огнепоклонници. Те всички изповядали една прадревна религиозно-философска система.

Първият изследовател, размишлявал над Върховното единство на прабългарите, е Д. Съсълов. Проявления върху обработен камък от Пловдивското Трихълмие и върху керамични фрагменти, както и върху фигура от Хемус, наподобяваща сфинкс или небесен змей. Необходимо е да се знае, че при създаването на херметичната култура в Египет на фараоните (прото-) траките съхраняват там за човечеството духовно-философската книга „Поимадрес”. В нея най-висшето същество (Господ – Бог) носи прозвището Хермес Тристмегист, където идеята за троичността на вселената е съхранена в най-висша степен.(изопачено)

БУДА е княз (принц) – жрец от арийската (прото-) българска група, а именно сакският мъдрец (САКИЯ МУНИ) със светско име Сидхартха Гаутама и с духовното прозвище Буда. Той възстановява ведическото религиозно учение, но чрез друга стилистика, като под различни форми неговата духовност става официална вяра в доста от източните азиатски държави (игнорирано).

ЗЕНД АВЕСТА е една от най-значимите духовни книги за своето си време. Тя е дело на българския княз (принц) – жрец от столицата Балх, Заратушуа. Той е известен чрез старогръцкото изписване на името му като Зароастър или Заратустра. Произведението му е реформаторско и изпълнява ролята на религиозно учение. То е възприето единствено от българските племена в арийската област Мидия, а след това за период от няколко столетия остава основна религия във възникналата от Мидия Персийска империя. (игнорирано)

(Прото-) българите са групата от племена (народът) въвели арийската (ведическа) култура. От столицата на държавата Балх произлизат всички царски династии на азиатските царства от Тибет на запад, а между тях са Сасаниди, Аршакиди, Пахлави и други. „Махабхарата” и нейният раздел „Рамаяна”,както и „Ведите” и много други по-малки текстове, между които и „Упанишадите” са свещени (прото-)български книги. Брахманите са духовниците в тази култура. (игнорирано)

Връщайки се обратно към Европа и развитието на най-продължително съществувалата България, в региона на Балканите, то съм длъжен да отбележа, че през 1976г. ЮНЕСКО обяви старобългарския календар за най-точния в света, но и досега не е приет като такъв за всеобщо използване, защото щял да промени доста от датите на различни религиозни празници. Като допълнително потвърждение за невероятните познания на тази група от племена в областта на астрономията и времето само ще спомена, че в Индия, през средата на XX век, приеха за официален техен календар този на племето саки, които пък са потомци на траките мизи в Средна Азия.(игнорирано).

Траките и българите са първите групи от племена, които приемат християнството направо от апостолите на Иисус. Така те са били най-близо да истинския възстановен завет от Христос. Тяхната Библия Вулгата съдържа всички книги и от Изопачения, и от Възстановения завет. След Никейския събор, организиран от императора „…българин, родом от Ниш“ Константин Велики, в каноничното (в угода на църквата) Християнство се въвежда за официална употреба Библията Септуагинта, където са премахнати почти 60 книги само от Възстановения завет. (игнорирано)

Почти няма възможност да бъдат открити фактите, че Плиска е най-големият средновековен град на Европа и Близкия изток, а този факт показва не само начина на градеж при българите, но и мисловността им за една по-доминираща култура.

Първата българска столица на Балканите е с площ 24 кв.км.

Константинопол – 14,5 кв. км.

Багдад – 7,5 кв. км.

Киев – 1,5 кв. км.

Париж – 4 кв. км.

Столицата на Котраг Биляр е 7 кв. км.

Освен това Плиска е столицата преди княз Борис – Михаил, а в нея са открити 30 църкви, което отново оспорва досегашната версия за късната християнизация на българите.(игнорирано)

Много важно е да се знае, че валовото строителство е характерно най-вече за българите и то още от (прото-) българския период сред хун-ну групата на предците ни. В китайските легенди се говори, че Великата китайска стена е на българите и е била направена като вал, за да не я преминават китайците. В енциклопедиите пише точно обратното, а българите дори и не са споменати като народ. Моделът, по който изграждат валовете е характерен с полегатостта на вала от тяхната страна, докато от страната на противника валът има вертикален вид. Следва берна от няколко метра и окоп. Делото на китайците, свързано със стената е, че столетия след преселението на хун-ну групата са облицовали съоръжението с камъни и тухли.

През това време българите са построили най-голямото мегалитно съоръжение в Европа и Близкия изток, което се явява 330 километра дълга Северната Новакова бразда. Тя е поредния грандиозен вал, който говори за идеи в управлението, целящи дълго съществуване в Балканските земи. Този факт е от многото, показващи, че българите не са номади. Валът се простира от с.Хинова до гр. Плоещ в Румъния. Все още се изследва варианта, че няколко десетки километри на изток, валът е унищожен, защото той продължава след това до делтата на Дунав.

Съществува също каменен вал от 54 км. и построени по него 24 крепости. Той се простира между Черна вода и Констанца.

Земления вал Еркесията, който е единствен на юг от река Дунав е с дължина 142 км. Простира се от с. Навъсен до Бургаското езеро.

Съществуват още няколко вала строени от древните българи, единият от които е като крепостна стена и свързва Черно и Бяло морета.

Цялото това грандиозно строителство е дело само на българите. В някои справочници ще прочетете за строители римляни, византийци, даки, гети, готи или някакви други племена, но така и няма да намерите, каквото и да било за българите, както е и в случая с китайската стена.(игнорирано)

Преди да продължа само с фактите от европейско и световно значение случили се след Античността насам, ще отбележа изрично, че автори от различни държави, когато пишат за древните българи и държавата, която те създават на Балканите, наблягат на нещо, което не се среща при други държави и го показват като най-значима характеристика на дедите ни: „При българите няма роби.“ (игнорирано).

До късното Средновековие Източна Европа – предимно чрез Византия и България – са водещите държави в развитието на Стария континент. Те са и първия щит, срещу продължаващите да се опитват да нахлуват от изток различни групи племена. Тук не бих могъл да не отбележа великите битки на канасувиги, кесарят Тервел, който, отивайки на помощ на Византийския император, практически сам, на два пъти, разбива арабите и не ги допуска да завладеят Европа. В някои енциклопедии обаче може да намерите само сведенията за по-маловажните битки с този противник в Западна Европа от Карл Велики. Българският владетел е канонизиран от католическата църква за светец, най-вече заради културната си дейност и за победата над арабите, но независимо и от този факт сведение за него няма да намерите в енциклопедиите, (игнориран).

В науката цяла империя бе изопачена като народност и управление, заличавайки по този начин българската й същност. Бе измислен терминът Византия, за да бъде определен периодът от съществуването на Източно-римската империя, разделила се на източна и западна по време на ранно християнската античност.  Това име на държавата бе изведено от названието на тогавашната й столица Византион. Чрез промяната обаче й бе преписана изкуствена гръцка същност, която изцяло липсва в империята.

Ще се спра първо на несъществуващото име. Византите (бизантите) са малко тракийско племе, което столетия преди Христа създава град Византион.

Етнологично в територията, на която се разполага империята, населението е почти същото, каквото живее в България.

Когато се четат автентични извори за Византия сякаш в тях пише почти изцяло за българите. Понякога става въпрос за фриги, траки, беси, гети, друг път за мизи, скити, българи, хуни, трети за македонци, но не древните на Филип, а за траките, живеещи в одринското Беломорие, наречено област (тема) Македония. Във всички случаи това са все събития с хора от българската народностна група.

Двата големи християнски събора, случили се по едно и също време във Византийската империя, влияят върху целия тогавашен свят, но са продукт най-вече на българската народност. Идеите от Средикийския събор са възприети от император Константин Велики и се превръщат в основи на каноничното православно християнство. От Филипополския събор са идеите на ариянството, възприети предимно от българите. Имперската архиепископия Първа Юстинияна, създадена специално за българите, е на базата на идеите при ариянството.

През изследването на Здравко Даскалов „Византия – дело на българите“[1] ще се спра на още важни подробности, показващи империята като мащабно българско дело.

„Забележително е, че от 14-те византийски династии с техните 87 императора, нито една не е гръцка и почти нито един от тях не е грък! Както първата, така и последната на Палеолозите с 16-те императора са с Български произход. Палеолозите били от древна Фригия.” (с.123) Фригите са от древното тракийско племе бриги, от което възниква и името българи.

„Българска е малката Аморийска династия, произлизаща от фригийския град Аморион. Българин бил и нейния създател Михаил II родом от Аморион. Малоазиатски, а не гръцки са били династиите Дука. Последният император от нея Никифор III, който е родом от Фригия също е българин. От Мала Азия е и династията а Ангелите. Също не е гръцка и голямата Македонска династия с 17 императора. Създателят й Василий I Македонец е българин. Установил го е проф. Марин Дринов. Роден е в българското село Белипра, Одринско. Във Византия Македония е била одринска Тракия, а област България е била днешна Македония.”(пак там.с.123)

Константин Каменовimage.phpБел. на www.snaiper-bg.net: Името на автора на това удивително изследване по-горе е линк към неговия сайт. Там любопитните, а и съмняващите се,  могат да видят голямата библиография с посочени източници, от които е черпил Константин Каменов, а също и още много факти за четене по темата, които не се намират в официално натрапваната ни история.

(Visited 520 times, 1 visits today)

One thought on “Като сме били толкова велики, защо днес сме такива? (втора част)

  1. Твърдението, че Старият Български Календар е станал обект на внимание за ЮНЕСКО е неистина, градски мит. Проверка която всеки сам може да направи в публичният регистър на организацията ще покаже, че в ЮНЕСКО не е записано подобно събитие. Не са известни и външни (за ЮНЕСКО) сведения за такова събитие. Остават възможностите а) то да е потулено от самите ЮНЕСКО (малко вероятно) и б) то да е просто градска легенда, т.е. неистина. По-вероятно е да е второто.
    Имайки в предвид горното, мога да направя извод, че в статията се съдържат непроверени твърдения. Въпросът е колко от тях са такива. Това поставя сянка на съмнение върху целият труд.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *