27/05/2022

Американските ТЕЦ в България – с изключително добри печалби

Изключително добри печалби, за разлика от държавната българска ТЕЦ „Марица-Изток 2“, отчитат двете американски централи „Контур Глобал Марица-изток 3“ и „AES Марицаизток 1“ за изминалата година.

Двете дружества имат дългосрочни договори за изкупуване на електроенергията, произведена от тях, с Националната електрическа компания (НЕК), пише Капитал. Печалбата на АЕS за изминалата година е в размер на 134.367 млн. лв. е малко по-ниска от тази реализирана през 2013 г., докато „Контурглобал Марица-изток 3“ показва по-добри резултати през изтеклата година (виж таблицата в прикачения файл).

Фактори на (не) успеха

Според отчета на „Контурглобал Марица-изток 3“ по-високата печалба се дължи основно на увеличението на приходите на централата с 22% вследствие на по-високото производство на електроенергия в резултат на увеличението на износа на ток с 50% през 2014 г. в сравнение с предходната. Централата постига и с 6% по-висока разполагаемост (поддържането на мощности в готовност за работа, за което НЕК плаща определена цена).

От отчета се вижда, че през 2014 г. разполагаемостта е достигнала до 91.35%. На практика тя формира и по-голямата част от прихода на централата в размер на 286 млн. лв. (приблизително колкото и през 2013 г.). Увеличението на приходите е причина печалбата от оперативна дейност да нарасне със 7% за изтеклата година.

При държавния ТЕЦ приходът от разполагаемост намалява от 55 на 27 млн. лв. Към това число трябва да се добавят и 77 млн. лв. по-малко за студен резерв в сравнение с предходната година. Дружеството отчита и по-малко продажби на регулирания пазар, което води на намаление на прихода му по това перо с 35 млн. лв. Като цяло нивото на общите приходи на дружеството обаче се запазва заради добрите му резултати на свободния пазар, където е реализирана електроенергия за 462 млн. лв., което е със 141 млн. лв. повече от предходната година.

Задължения в различни посоки

От отчета на „Контурглобал Марица-изток 1“ се вижда, че нетният финансов дълг намалява с близо 80 млн. лв., като към края на годината е 523.410 млн. лв. Причината за това е плащането допълнително на две погасителни вноски по банковите заеми на дружеството. По отношение на развитието на централата се предвижда в следващия петгодишен период в нея да бъдат инвестирани 80 млн. лв. за поддръжка на съоръженията, както и някои екологични и капиталови вложения.

Американската централа значително е увеличила търговските си задължения към края на 2014 г., когато те са достигнали 196.864 млн. лв. при 55 млн. лв. за 2013 г. Основна част от тях са към държавната „Мини Марица-изток“, на която централата дължи близо 122 млн. лв. Причина за натрупването на този сериозен дълг е задълженията към дружеството от страна на НЕК за произведена електроенергия.

В тази връзка в началото на април „Контурглобал Марица-изток 3“ и „AES Марица-изток 1“ и НЕК подписаха споразумение, с което цената за енергията им и тази за разполагаемост беше намалена. В него се съдържа и клауза за изплащане на задълженията на НЕК към двете централи, които са в размер на 700 млн. лв., вследствие на което те ще се издължат към държавните мини.

От финансовия отчет на ТЕЦ „Марица-изток 2“ не става ясно какви точно са задълженията на централата, освен че през май 2014 г. е изтеглен заем от Сосиете женерал Експресбанк за 50 млн. лв., с който е погасен дълг към принципала на дружеството – Български енергиен холдинг (БЕХ), на същата стойност.

Поставянето на Корпоративна търговска банка (КТБ) под специален финансов надзор в средата на миналата година блокира две кредитни линии на централата. Отнемането на лиценза й пък трябваше да направи кредитите на централата обратно изискуеми, поради което през октомври 2010 г. е сключен договор за цесия с БЕХ за 21 млн. лв. за прехвърляне на част от вземанията му.

Съществен разход

Въпреки различния мащаб на трите електроцентрали няма как да не направи впечатление числеността на персонала работещ в тях (виж таблицата). Това е и причината държавният ТЕЦ да реализира съществен разход от 109 млн. лв. за 2014 г. при 106 млн. лв. за предходната година по това перо. За сравнение – разходите на „Koнтурглобал Марица-изток 3“, чийто персонал за 2014 г. е 419 души, са 20 млн. лв., което означава, че държавното дружество би могло да спестява значителни средства при оптимизация на персонала си.

(Visited 315 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *