01/10/2023

2014 година: Ходът на човешката история ще се промени

Кеймбридж публикува  интервюто “2014: как да преживеем новата световна криза “  (2014 – How to Survive the Next World Crisis).  То показва как 2014 г.  може да се окаже определяща за настоящия век.

– В новата си книга  вие казвате, че през 2014 г.  или около нея – ще настъпи катастрофично “Голямо събитие ” и че то ще бъде в състояние да промени хода на историята . Защо 2014 г. ?

– Моето мислене се основава главно на нумерологичен анализ, но като се вземе предвид и това, че има и малко фантазия … Въпреки това, когато внимателно се изучава всеки от последните пет века може да се забележи, че някъде в средата на второто десетилетие винаги се  случва някое определящо събитие . Спомнете си , например, 1815 г., Ватерлоо и Виенският конгрес . И, разбира се, 1914-18 гг.

Така че следващият въпрос е: ще стане ли 2014 – или около нея – новата 1815 г., откривайки века на мирната глобализацията и икономическото развитие? Или напротив , тази година ще ни доведе до нова катастрофа,  подобно на катастрофата през 1914 г., която ще открие ерата на войната и национализма, които ни пречат да отговорим на огромното предизвикателство за опазването на околната среда ?

Това не са само вибрации и  не са обичайните спекулации. Това, което срамежливо наричат “световна финансова криза” в действителност е началото на световна политическа криза.

– Какво трябва да се направи, за да се предотврати?

– Именно в средата на това десетилетие САЩ ще трябва да отстоява своята позиция с оглед на нарастващото влияние на азиатските страни. В крайна сметка всичко ще зависи от начина, по който американците ще реагират на относителното намаляване на тяхното икономическо влияние.

Ще се съгласят ли да споделят с другите държави в света ресурси и собствените си стандарти на живот? През 1914 г. американците и европейците бяха ужасно наказани за неспособността си да създадат глобална политическа структура, която да е в състояние да следи промените в световното икономическо състояние. Отново ли ще бъде  наказана неспособността за  съгласие и през 2014 г. ?

Или ще бъде възможно да се изгради нов международен политически ред без да се разрушава всичко “до основи”?

– Една от вашите тези е, че никоя нация не може да бъде независима в един свят, където американците имат хипертрофирано влияние. Не преувеличавате ли?

– Не мисля. Днес най-важните структури, които определят живота ни, управляват  международната сфера: търговия , финанси, информация, дори работата.

Днес е по- удобно да се управляват всички процеси с посредничеството на държавата, защото е средно звено между индивидиума, произвеждащ и потребяващ  и глобалния пазар. Държавите считат, че те определят нашата идентичност, но в действителност тя все повече се управлява от глобалния икономически ред.

Така че ние не трябва да се затваряме в себе си и по този начин да направим сами грешката, тоест да мислим, че акцентирайки върху националната ни идентичност, ние ще възстановим истинската си съдба. Вместо това трябва да се съсредоточим върху реалното състояние на международните отношения, а в действителност, това състояние – е имперско.

Заслугата на кредитната криза,  започнала през 2007 г., най-малкото показа колко взаимозависими са икономическите гиганти на 21 век. Китай, Индия, Бразилия и Русия влязоха в световната икономика и ще дойде ден, когато половината от световното население, съставяйки значителна част от пазара,  ще се ръководи от един орган на имперската сила на властта – САЩ.

Единственият мирен начин, който ще позовли да се  избегне новата 1914 г.,  е да се разшири тази идея за “Пакс Американа”, при условие, че се измени възприемането на Америка в света и възприемането на Америка за  самата себе си.

 -В  какво трябва да се изразят тези промени?

– Повечето страни превръщат миналото си в мит, но митът, създаден от САЩ, създава  проблеми за целия свят, защото той се  постулира върху богоизбраността на американците.

Следователно събитието, което ще определи хода на историята в следващия век ще се заключава в решението на  американците пред  лицето на световната криза, да  запазят  вярата си в своята “специална съдба” или да я изоставят. В момента положението остава двусмислено.

Тази несигурност се отразява на съзнанието на неамериканците: дали искат САЩ да е  лидерът на глобалната икономическа интеграция  или останалите  нации да ги отхвърлят?

 – Вие, от друга страна, предлагате създаването на глобална система на управление.

– Да . Но аз не говоря за изграждането на световна държава. Аз подкрепям развитието и създаването на връзки между вече съществуващите глобални институции. Мисля, че това ще бъде най-добрият отговор .

Доколкото например екологично предизвикателство е глобално по дефиниция и политическото решение трябва да бъде глобално. Такава цел, постигането на политическа глобализация,  не е утопия.

Глобалното гражданско общество вече е предвестник на бъдещия глобален политически ред, първият наднационален инструмент, на който може да стане реформираният МВФ. Не забравяйте, че глобалното гражданско общество се състои не само от банкери.

Каквото и да са институциите, в които то намира своето изражение, повече от всичко, което трябва да бъде чуто на прага на едно голямо събитие през 2014 г.,  това е да се чуе  гласът на човешката съвест.

Тя  трябва да определи своите  ценности и списъка на общите блага. Защото те принадлежат на цялото човечество и само глобално управление ще бъде в състояние да ги защити.

Clara Bamberger

«Le Nouvel Observateur», Франция

Read more: http://30dumi.eu

(Visited 222 times, 1 visits today)

One thought on “2014 година: Ходът на човешката история ще се промени

  1. За съвестта е хубаво казано, но само казано. Тя се отнася за онези , които я имат ; за съжаление на младото поколение я ампутират веднага след раждането, като ненужен разкош!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *