12/07/2020

ТУ в Пловдив ще обучава за първи път студенти по роботика

Нова бакалавърска специалност „Мехатроника” въвежда от учебната 2013-2014 година Пловдивският филиал на Техническия университет (ТУ). 25 са местата за специалността, одобрени от Академичния съвет на учебното заведение, като обучението е само по държавна поръчка.

Бъдещите инженери ще обслужват роботизирани участъци на редица производства, в това число и в Пловдивския регион, за които към настоящия момент търсенето на такива специаелисти е голямо.

Специалността е към факултета „Машиностроене и уредостроене”, но е хибридна, а студентите ще изучават и роботостроене. Интересът е голям както от кандидат-студентите, така и от роботодателите – съобщи деканът на фокултета доц. Пепо Йорданов.

Той обясни, че приемът ще бъде с оценките от матурите по математика, физика и български език, както и с резултатите от два кандидат-студентски теста – по математика и по физика. Завършилите специалността „Мехатроника” могат да се реализират в секторите машиностроене, електротехника и електроника – обясни доц. Йорданов.

В Техническия университет в Пловдив се разкрива и нова магистърска специалност „Сигнално-охранителна техника и автоматизирани системи за сигурност”. За нея няма ограничения за броя кандидатстващи, а обучението е по държавна поръчка и платено. Продължителността му е една година като са включени три семестъра.

Търсенето на инженерни кадри през последните години изключително нарастна, а за Пловдив и Южен Централен район то се дължи на навлезлите тук над 40 крупни инвеститори, както и на средни и малки фирми с до 100-тина работници – съобщи директорът на Техническия университет в Пловдив проф. Михаил Петров. По думите му над 50 % от кадрите на висшето пловдивско училище се реализират на пазара на труда по завършената от тях специалност, а почти 100 % е реализацията по специалността „Компютърни системи и технологии”.

Над 1 200 лева е страртовата заплата на тези млади специалисти в Пловдив и областта, а таванът на възнагражденията достига 5 000 лева. Същите кадри, работещи в София вземат значително по – високи заплати – уточни проф. Петров.

От 17 юни до 7 юли ще се приемат документи за кандидатстване в Техническия университет в Пловдив, а на 8 юли е кандидат-студентският тест по математика. 450 бакалаври и 180 магисти ще бъдат приети във ВУЗ-а през новата учебна година.

Търсенето на висококвалифицирани технически кадри е голямо не само у нас – повечето от обявите в Европа са за набирането на такива специалисти. При нас обучението е минимум 5 години. През това време всичко се развива много динамично, поради което ние сме длъжни да гледаме поне с десет години напред, коментира мотивите за разкриването на новите пспециалности доцент Димо Зафиров от катедра “Транспортна и авиационна техника и технологии” при университета.

(Visited 238 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *