05/04/2020

Експерти одобриха проект за тунел под връх Шипка

След повече от 30-40 години празни приказки и мечти за тунел под Стара планина, който да съкрати пътя между Северна и Южна България, бе направено нещо малко, но все пак конкретно: Висшият експертен екологичен съвет при МОСВ одобри реализацията на дългообсъждания проект на Агенция пътна инфраструктура за изграждане на тунел под връх Шипка.

Ивестиционното предложение предвижда югозападният обход на град Габрово на пътя В. Търново – Габрово да се свърже със съществуващия път Габрово – Шипка.

Условно трасето на инвестиционното предложение е разделено на пет етапа. Има вероятност то да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

Представителите на неправителствените организации депозираха във ВЕЕС особено мнение, в което се казва, че не е било възможно да се извърши реална оценка за въздействието върху пропуснатите в доклада целеви видове и местообитания, предмет на опазване в защитените зони, а предствените допълнения засягат оценка на влиянието на ИП върху над 50 % от целевите видове птици, с което се нарушава ЗБР и Наредбата за ОС.

http://news.ibox.bg/news/id_958969990

(Visited 160 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *