27/11/2022

И египетската Книга на мъртвите предсказва край на света през 2012 година

Учени са направили съпоставка на събития на Земята, предсказани от египтяните още преди 9792 години преди новата ера с тези, които за които сега много се говори, че ще се случат през 2012 година. И в двата случая се предлага версията, че догодина ще стане смяна на полюсите на планетата. Може би това е причината, предизвикала всемирния потоп преди около 10-11 хиляди години.

Мненията на учените за събитията, които евентуално предстоят през 2012 година се разминават. Но не бива да се отрича фактът, че именно от египетската цивилизация са достигнати големи висоти в изучаването на математическите науки и астрономията. Съвременното човечество не може да не си задава някои въпроси, тъй като културата на древните Шумер и Египет имат много сходни моменти. Ако в тях нямаше смисъл, учените нямаше  да хвърлят толкова сили за съпоставката на тези пророчества, коментира сайтът Тайни. Сходна информация за това каква ще е съдбата на съвременното човечество има в цивилизациите на шумерите и маите.
Към днешна дата учените се занимават с изследване на две египетски книги за бъдещи катаклизми, които се предполага, че ще се случат през 2012 година. Има се пред вид Книгата на мъртвите и Библия на Колбрин. Познанията на египтяните по астрономия не будят съмнения у никого.

Много векове са изгубили жреците и астрономите на древния Египет, за да изучат подробно звездната система и на основата на получените знания те прогнозирали събития в бъдещето. Те направили връзка между трагичните събития на Земята през 9792 година преди новата ера и тези събития, които се очаква да настъпят през 2012 година. При първата дата ще има преминаване на Венера през съзвездието Орион. Според египтяните това събитие се случва изключително рядко – на всеки 11 804 години. Ако им повярваме, то именно през 2012 това трябва да се случи отново.

Със съзвездието Орион древните египтяни свързвали своята вяра в това, че съществува върховният бог Озирис. Те смятали, че той е във вид на съзвездие, а също бил бог и на техния задгробен свят. Жителите на древния Египет съобщават за два изгрева и два залеза в един ден, станали  през 9792 година преди новата ера. За мнозина, изучаващи подобни явления, това изглежда просто невероятно, но към днешна дата съвременни експерти стигнаха до извода за реалността на такова събитие. За да се случи нещо такова е необходимо рязко да се сменят полюсите на Земята.

Може би точно такова разместване стои в основата на Всемирния потоп, който е описан в Библията? Възможно е всички тези учени да са прави в своите предположения за възникването на потопа именно преди около 10-11 хиляди години. Това събитие с огромни мащаби и последствия е могло да се случи само при рязка смяна на полюсите на Земята. Вниманието на съвременните учени е заострено от описанията на събитията в миналите хилядолетия – те намират големи сходства с тези описания, които египтяните са дали за 2012 година.

Според съвременни учени през 2012 година Орион и Алдебаран ще се намират точно в същата позиция, каквато е била посочена от древните египтяни през 9792 година преди новата ера. Глупаво е да се твърди, че това е едно просто съвпадение без значение. Това не е онзи случай, когато такива събития и данни могат да си съвпаднат съвсем случайно.  По-вероятно е, че това равнище на познанията, което е съществувало в древен Египет, не е с нищо по-лошо от съвременното, не е изключено дори да е по-добро.

Ако на пророчествата на египтяните за 2012 година е съдено да се сбъднат то духовните лидери съветват: доверете се на волята Божия, тъй като учените с нищо не могат да ви помогнат.

(Visited 307 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *