06/04/2020

Савина Петкова: Знам как да накараме общината да работи за Пловдив

С  Величко Апостолов нямаме нужда от три години, за да научим как функционира администрацията на кметството

Савина Петкова е на 43 години, магистър по право от СУ  „ Св.Климент Охридски”. През периода 1994 – 2000 г. е адвокат към Пловдивска адвокатска колегия, от 2000 до 2008 г. е първоначално старши, а по-късно главен юрисконсулт в община Пловдив. От септември 2008 г. до настоящия момент е директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване” в община Пловдив. Омъжена, с едно дете – дъщеря на 19 г. Савина Петкова е кандидат за общински съветник от листата, с мандат  на ПП „Обединена социалдемокрация”. Тя е на трето място, като първи е частният съдебен изпълнител Величко Апостолов, който е и кандидат за кмет на Пловдив. Листата е изградена изцяло на гражданска квота, без партийни секретари на избираемите места, което се случва за първи път в България. Пловдивчани, които искат да подкрепят Савина Петкова да стане общински съветник, а Величко Апостолов – кмет, могат да гласуват като сложат знака „Х” в квадратчето с номер 40 в бюлетината за общински съветници и в бюлетината за кмет.

Савина Петкова, главен юрист на общината, кандидат за общински съветник от гражданската листа на Величко Апостолов

Интервю на Петър Стоилов

–  Защо се кандидатирате за общински съветник?

– Общинските съветници на практика вземат управленските решения в Пловдив. В дългогодишната си практика съм била свидетел как добри предложения на кмета не могат да се реализират поради неразбиране или откровено казано – заради политически интереси на общинските съветници. Затова е много важно именно в този орган на местното самоуправление да има хора, които разбират проблемите на града и са грамотни по отношение на  решенията, които е необходимо да се вземат.  Само добрите намерения не са достатъчни. Необходими са и воля, и разум, а и като юрист мога да кажа: необходимо е и разбиране как да се случат нещата. Защото едно добро, но незаконосъобразно и неиздържано предложение единствено може да навреди. И много пъти сме били свидетели как общински съветници внасят предложения, изцяло породени от добрата им воля да свършат нещо за града, но тези предложения противоречат на закони, на предишни решения и като краен резултат нищо не се случва.

Именно затова имам самочувствието, че не само притежавам добрата воля да свърша нещо за Пловдив, но и че знам как и мога да го постигна. С кандидата за кмет на Пловдив Величко Апостолов и ние – хората около него, подкрепени от  политическа партия „Обединена социалдемокрация”, имаме много добри идеи за управлението на града и всеки един от нас ще работи за тяхната реализация. Като директор на дирекция „Правна“ в общината  през последните години съм придобила достатъчно опит и знам как тези идеи да ги облека в необходимата законова форма. Другото е, че знам кои са слабите места на добрите идеи и предложения и мога да ги избегна. Знам отвътре проблемите на общината – от законосъобразността на актовете на кмета и общинския съвет, до финансирането.

–  Познавате отвътре „кухнята” на общината. Какво видяхте през тези 11 години работа в кметството?

– В общината постъпих през 2000 година като старши юрисконсулт, а впоследствие станах главен юрисконсулт. И трябва да призная, че въпреки не много големите си очаквания за професионална реализация, за тези вече 11 години научих много и придобих един завиден опит специално в областта на общинското право. Защото дейността в общината е много специфична и в същото време обхваща почти всички сфери на правото: общинска собственост, обществени поръчки, административни, граждански и търговски дела, подготовка на подзаконови нормативни актове – наредби и правилници, подготовка на предложения за решения на общинския съвет, заповеди, договори и други. Невъзможно е да се изброи многообразието на правната работа в общината. Именно поради това е голям напливът на колеги, когато има свободна позиция. Заплатите са ниски и бих казала – дори обидни за труда, който се полага, но в замяна се получава един отличен теоретичен и практически опит, който може да бъде от огромна полза в бъдещата реализация на един юрист. Адвокатите броят своя успех финансово, ние пресмятаме успехите си по делата, които сме спечелили, макар и в почти 100 % от случаите обществеността да не е осведомена за тях.

Като пример мога да посоча няколко знакови за общината дела, които аз съм спечелила и се гордея с това:

·         Делото за собствеността върху сградата, намираща се на ул.”Васил Соколов „№2- Младежки дом, по отношение на която имаше претенции от страна на Читалище „Хр.Г.Данов”

·         Делото за собственост върху дворни места съответно от 26 460 кв.м. и 29 292 кв.м. на територията на бившия Парашутен полк

·         Делото за собственост върху дворно място с построена върху него сграда, намиращо се в Старинен Пловдив, паметник на културата – става дума за известната Павлитова къща, по-полярна сред гражданите на Пловдив като Синята къща

·         Делото за собствеността върху сградата на ул.”Райко Даскалов”№1 – бившата книжарница „Отец Паисий”.

–  Политически ангажирана ли сте?

– Не членувам в политическа партия и дори – в сдружения. Може би причината е, че в България лявото и дясното пространство са силно размити и партиите се създават и съществуват не заради обща идея, а заради обща трапеза, колкото и грубо да звучи. Човек, който иска да помогне на града си, не е необходимо да изповядва определена  идеология, необходимо е само да има добра воля и средства за постигане на целите. Искам да посоча и обстоятелството, че листата на  г-н  Апостолов е съставена изключително от експерти и професионалисти, а не от политически ангажирани лица. Нашата водеща цел ще бъде доброто на Пловдив, а не добруването на конкретна партия или личност. Аз нямам партия, която да ме задължава да гласувам по определен начин. И няма механизъм, по който да ме принудят да постъпя против съвестта си.

–  Много хора свързват юристите на общината със скандалния опит да се заграби общинската фирма „Ритон“. Защо се стигна до този казус?

– Казусът „Ритон“ е знаков за община Пловдив. Той е пример как, когато няма добра организация и управленски решения, може да се стигне до подобна загуба. Пример е и за това как  може да бъде подценен трудът и отговорността на юрисконсултите, както  и тяхната голяма натовареност. Последното се дължеше, а и до днес продължава да е така, на огромната правна материя, с която се налага да работят общинските юрисконсулти, както и на   недобрата организация на работа на администрацията, сред която продължава да се счита, че познаването на закона е приоритет и работа единствено на юристите. Независимо от това, че ръководството на общината беше уведомено за случилото се навреме , казусът „Ритон” беше подценен и се реагира едва след  шума по медиите. Това  донякъде беше и полезно, защото след този случай всички дела и постъпващите в общината документи се гледат  изключително внимателно и подобен случай няма да се допусне.

–  Защо се включихте в екипа на кандидата за кмет Величко Апостолов?

– Познавам Величко Апостолов  от 11 години и имам преки впечатления от него като човек и като професионалист. Много мога да говоря за неговите качества, но считам, че те са видни от неговата професионална реализация и от многото приятели, които винаги са до него.  За мен това, което го отличава от останалите кандидатури е, че той винаги е имал собствено мнение и не е допускал,  дори когато беше подчинен в общината,  да му влияят в полза на едно или друго лице. Като общински юрист винаги защитаваше интересите не само на общината, но и на града. Има разлика, затова така ги посочвам – не винаги интересът на общината е съвпадал с интересите на Пловдив. А Величко Апостолов винаги е защитавал интересите на града и това ще продължи. Той е  почтен и най-вече – можещ и знаещ човек. За разлика от другите кандидати, на него не му е необходимо да се обучава три години, докато разбере кой за какво отговаря в общината и какво трябва да се свърши. А това е важно, защото е типично за България политиците да се учат поне един мандат какво трябва да правят. И от толкова обучение на наш гръб резултатите са очевидни.

–  Като общински съветник какви са промените, които най-напред бихте предприели?

– Ще настояваме за промяна в структурата и числеността на общинската администрация. В момента структурата е изключително тромава, връзките между звената са затруднени и бавни и резултатът е неработеща администрация. Звената, върху които се крепи управлението на община Пловдив се задъхват от липсата на достатъчна кадрова обезпеченост, докато други в кметството откровено бездействат. След това трябва да се определят и правомощията на районните кметове. С тях трябва да работим заедно като един екип, а не като отделни „феодални царства”, нямащи нищо общо помежду си. Приоритетите ни са описани в програмата за управление, като ще започнем да ги изпълняваме още от първата сесия на новоизбрания ОбС.

Всички ние сме хора доказали, че от работа не се притесняваме. Важно е какво влияние ще имаме в общинския съвет, за да наложим нашите идеи. Мнозинството в съвета трябва да работи в интерес на града, а не в интерес на партиите.

(Visited 222 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *