28/06/2022

Съветник: Къде са 3 милиона дивидент за Община Пловдив от Панаира?

Поради много публикации в пресата и коментиране в медийното пространство на въпроси, касаещи получаване на дивиденти от смесени дружества, в които участва и Община Пловдив, в приемната ми граждани задават въпроси и се интересуват от начина, по който администрацията на града ни защитава своите, респ. интересите на пловдивчани, пита общинският съветник Любозар Фратев в свое писмо кмета на Пловдив Славчо Атанасов .

Поредният гражданин бе директорката на детска градина „Мирослава”, която търси финансови средства, за да изпълни предписание на РЗИ, за да не й затворят детското заведение на 15 септември. В желанието си да помогна проведох редица разговори с Ваши заместници, директори на дирекции и отдели. Всички се надпреварваха да ми обясняват, че точно за детските градини няма пари, препращайки ме от кабинет  в кабинет. Железният мотив бе, че в бюджета на Общината не са предвидени средства за този ремонт, в този същия бюджет, който се прекроява поне веднъж месечно, ако няма второ заседание на Общинския съвет.

Но същевременно ми бе подсказано, че има обещани и даже „дарени” от г-н Георги Гергов 350 хил. лв. за ремонт на 10 детски площадки и 3 детски градини, съобщава Фратев.. За съжаление, отговорите от две дирекции за оползотворяване на това т.н. „дарение” бяха взаимно изключващи се. Докато едните твърдяха, че има сключени договори и всичко ще бъде „ОК”, другите отричаха да са започнали каквито и да е било строителни работи в 3-те детски градини от „оня списък”.

Поради липса на официална информация от администрацията на общината трябваше да се задоволя с тази, която предоставяте охотно на медиите и с която те сами се сдобиват. Кратката справка в публикациите на медиите за възможните финансови ползи на Община Пловдив от участието й в „Пълдин туринвест” показва:

– през юни 2010 г. общината е получила 375 хил. лв., която сума е насочена към ремонти на детски заведения;

– през септември 2010 г.  е направено 350 хил. лв. дарение от г-н Г. Гергов  за ремонт на 10 детски площадки и 3 детски градини по списък от общината;

– през март 2011 г. е обещано дарение от г-н Г. Гергов от 400 хил. лв. за реконструкция на пловдивския зоокът;

неизплатен дивидент на Община Пловдив в размер на 3 млн. лв.

Думите на екскмета д-р Ив. Чомаков пред Общинския съвет при внасянето на предложението за създаване на дружеството „Пловдив туринвест” през 2006 г. са звучали обнадеждаващо:„Малко ли са ни два-три милиона лева годишен приход от панаира като помощ за градския бюджет”. Във тази връзка бих желал да поставя няколко въпроса, изразявайки интереса на гражданите, относно тези приходи.

1. От тогава до сега каква е ползата за пловдивчани, изразена в конкретни цифри от финансови постъпления?

Известно е, че:

– с писмо от септември м.г. Вие сте поискал полагаемите дивиденти  на общината от „Пълдин туринвест”;

– такива са Ви отказани с мотива, че дружеството е инвестиционно, а не търговско;

– през м. март т.г. г-н Гергов дарява на Общината 350 хил. лв. за 10 детски площадки и 3 детски градини, за които е изготвен списък и ремонтите са стартирали. Тържествено се инспектираха някои отремонтирани площадки. А останалите?

2.  Моля за конкретен отговор какво е положението с ЦДГ „Мирослава”, която има предписание от РЗИ до 15.09.2011 да извърши ремонт на една от дворните си площадки, описано в докладна записка от директорката Радка Гъркова до Вас? Нали тази ЦДГ е от ощастливените да попаднат в „оня списък”, финансиран с 350 хил. лв.? Ще се усвоят ли правомерно и своевременно тези средства?

 

Също през м. март г-н Гергов е обещал и дарение от 400 хил. лв. за ремонт и реконструкция на зоопарка. След първоначалната еуфория и гръмките изказвания се оказва /цитирам/ Вашия заместник г-н Долев, че „не може да се намери законова форма на дарението. Пък и по-добре, защото това би забавило стартирането на процедурата за обществена поръчка……. Формата „дарение на 400 хил. лв.” отпада, но г-н Гергов сам ще ремонтира зоологическата градина  и след това готовият обект ще се приеме като дарение”.

Поредната  ДЕМАГОГИЯ!

В края на м. юли Община Пловдив стартира обществена поръчка за реконструкция на пловдивския зоопарк. Защото последната отсрочка на МОСВ е м. септември. Защото щедрото дарение от 400 хил. лв. г-н Гергов все още не е направил! Защото все още не е намерена законова форма за това!

3. Защо Общината не му „помогна” да намери такава? На какво основание се дариха 350-те хиляди лв. за реконструкция на детските градини и площадки, а за 400-те хил. лв. за реконструкция на зоопарка  няма такова основание?

И така, като че ли има едни 350 хил. лв., които се дават от г-н Гергов за детски градини и площадки, но колко от тях са усвоени и колко и за какво остават не е ясно!?!

И има може би „виртуални” 400 хил. лева, които г-н Гергов  дава за зоопарка, но няма кой да му ги вземе и така те се размятат в публичното пространство непоискани!

Дали пък г-н Гергов няма да обещае със същите тези пари да почерпи пловдивчани с кебапчета предизборно, та и те най-сетне да разберат ползата от сдружаването в „Пълдин туринвест”? Ще им се падне по едно кебапче на човек или по две на тези, които излязат да гласуват!

Г-н Атанасов,  в гореизложеното се опитах да Ви предам изразеното отношение и въпросите, постъпили в приемната ми, които вълнуват нашите съграждани, „народа на Пловдив”, както Вие прелюбезно ни величаете.

Поради значимия обществен  интерес към горните въпроси и на основание на чл. 80 ал.1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Пловдив, моля да ми бъде отговорено писмено и в зала на следващото заседание на Общинския съвет, настоява Любозар Фратев.

 

 

(Visited 197 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *