11/04/2021

От хубав живот: Смъртността у нас расте, раждаемостта – пада!

Най-много деца се раждат в областите Сливен, София, Варна, Бургас, Търговище и Кърджали. Това показват данните от анализ на Националния статистически институт (НСИ) на резултатите за развитието на демографските процеси в страната през 2010 г.

С най-ниска раждаемост през 2010 г. се отличават областите Кюстендил и Видин. През миналата година намалява абсолютният брой на ражданията спрямо 2009 г.
Регистрирани са 76 105 родени деца, като от тях 99,2% са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял с 5443 деца, а спрямо 2008 г. – с 2199 деца.

Броят на момчетата (38 836) е с 2159 по-голям от този на момичетата (36 677), или на 1 000 момчета се падат 944 момичета.

През последните пет години раждаемостта в България е на равнището на раждаемостта в редица европейски страни, като Гърция, Швейцария, Румъния, Малта и Унгария. С по-ниска раждаемост са Германия, Австрия, Италия, Португалия. Най-високо равнище на раждаемост от европейските страни има в Ирландия, Франция и Великобритания.

Миналата година само област София (столица) е с положителен естествен прираст. С най-голямо намаление на населението заради високия отрицателен естествен прираст са областите Видин, Монтана и Враца.

Продължава тенденцията на увеличаване на средната възраст на жените при раждане на първо дете (26,2 години) и сключване на първи брак (26,9 години). През 1995 г. тя е била съответно 22,2 и 22,6 години, а през 2001 г. – 23,8 и 24,8 години.

Относителният дял на извънбрачните раждания непрекъснато нараства. За 2010 г. броят на живородените извънбрачни деца е 40 850, или 54,1%. Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на съжителствата сред младите хора без юридически оформен брак.

За 68% от извънбрачните деца има данни за бащата, което означава че тези деца най-вероятно се отглеждат в семейна среда от родители, живеещи в съжителство без брак, отбелязват статистиците.

След 1997 г. започна да се формира трайна тенденция на намаляване на детската смъртност. През 2010 г. в страната са умрели 708 деца на възраст до една година. В сравнение с предходната година техният брой е по-малък с 21 деца. Достигнатото равнище на детската смъртност през последните четири години е най-ниското в демографското развитие на страната. Независимо от положителната тенденция в намаляването на равнището на детската смъртност в страната тя продължава да е по-висока от тази в европейските държави.

Средната продължителност на живота е 73,6 години. При мъжете тя е 70 години, а при жените е със седем години по-висока – 77,2 години. Средната продължителност на живота на живеещите в градовете е 74 години, а на тези в селата – 72,3 години.
Броят на починалите през 2010 г. е 110 165 души – с 2 097 по-голям от този през 2009 г. Смъртността продължава да бъде по-висока при мъжете отколкото при жените, а също в селата в сравнение с градовете.

Сред всички административни области в страната с най-висока смъртност са областите Видин, Монтана и Враца, докато най-ниска стойност на този показател е регистрирана в областите Кърджали, София (столица) и Благоевград.

Все още равнището на общата смъртност на населението в България остава високо в сравнение с останалите европейски страни. Намалява показателят за преждевременната смъртност. Тя е два пъти по-висока сред мъжете.

vesti.bg

(Visited 158 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *