19/01/2022

Екоинспекцията написа глоби за 53 хиляди лева през март

Акцент в контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през март са проверките на горивни инсталации в оранжерии, промишлени и обществени обекти, на обекти, подлежащи на контрол по наредбата за летливи органични съединения, на емитери на отпадъчни води – предимно ферми и млекопреработващи предприятия, проверки по сигнали за нерегламентирани сметища, наднормен шум, неприятни миризми.  Проверените обекти са  128, направени са 72 предписания за отстраняване на несъответсвия с екологичното законодателство.

В резултат на контролната дейност са съставени пет акта – един за незаконно притежание на диви пойни птици, два – за нарушения по Закона за водите и по един за нарушения на Закона за чистотата на атмосферния въздух и нарушение на Наредбата за продуктови такси. Съставени са 16 наказателни постановления по издадени при предишни проверки актове на обща стойност 53 700 лв.

По Закона за защита от шума в околната среда са глобени три дружества – Асенова крепост” АД, Асеновград за установен при контролна проверка шум от дейността на дружеството над граничните стойности, и за неизпълнени предписания – ЕТ «Макси Л-Любен Андреев» и «Ганчев» ЕООД, София.

Наказателно постановление за 15 000 лв е издадено на  «Асенова крепост» АД, Асеновград за непредставяне на годишен план за управление на разтворителите в срока по чл.20, ал.3 от Наредба 7. За неизпълнение на условия от КР на «Монди Стамболийски» ЕАД, Стамболийски е издадено НП в размер на 20 000 лв. Кметове на 7 селища са глобени за неизпълнение на задълженията им по Закона за управление на отпадъците и за неизпълнение на дадени предписания.

По Закона за водите са издадени две НП – на «Булгарфрост» АД, с.Кочево – за неизвършване на лабораторен анализ и мониторинг на пречиствателното съоръжение и на «Фермата» АД, Пловдив – за неспазване на дадените в разрешителното норми за замърсяване.       За неизпълнено предписания – да се преустанови замърсяването с оборски тор, е глобен  Иван Иванов от Хисар.

(Visited 132 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *