16/08/2022

Австрия се отказа от атомна централа, у нас вместо биоенергия – АЕЦ

Брюксел може да задвижи наказателна процедура, ако България не приеме до юни 2011 г. новия закон за възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/. Той ще изисква държавата и местната власт да подкрепят политиката за използване на ВЕИ, да стимулират малките и средни предприятия, а селищата сами да произвеждат и консумират енергията си. От това ще поевтинее продукцията им, ще разтовари сметките на потребителите, няма да разраства и националната електропреносна мрежа. Ще бъдат икономисани и инвестиции за присъединяването на новите източници.

Заради забавянето, неспасяема става еднократната санкция от  770 000 евро, но сме застрашени  да плащаме и за всеки просрочен ден минимум между 250 и 610 евро. Много вероятно е да не се разминем и с глоба от 110 хил. евро на ден, които ще броим заради превишената норма на емисии от азотен диоксид и фини прахови частици във въздуха.

До момента парламентът прие на първо четене закона за ВЕИ. Случайно или не, лобистки интереси  „прескочиха” биомасата като алтернативен източник на електроенергия. Очакванията са окончателният вариант на депеша да коригира „грешката”. Засега е ясно само, че сме стъпили на върха на острието и всяко грешно падане се измерва с милиони евро. Светлина в тунела внася стартиращият нов закон за горите с препратка към закона за ВЕИ. Реални в него са предпоставките за използване на енергия от биомаса и осигуряване на суровина на инсталации за топлина и електроенергия. Оползотворяването й дава възможност за сключване на дългосрочни договори (до 15 години) с потребителите на дървесина.

Каква е структурата на дървесния ресурс в България? 76% от горите са държавна собственост, 12% са общински и 12% – частни. Запасите от дървесина са между 700-720 млн. куб. м. и без да нарушаваме функциите на гората, ежегодно може да  потребяваме около 14 млн. куб. м. Реално обаче използваме половината – към 7 млн. куб. м, което увеличава възможностите за оползотворяване на дървесния отпадък като алтернативно гориво, твърди д-р инж. Ценко Ценов, началник отдел „Държавни гори” в Изпълнителна агенция по горите към Министерството на земеделието и един от авторите на новия закон за горите. Наредбата се обръща изцяло към местните потребители и ползватели на дървесина. Приоритетно е ориентирана към екологичността и защитава тезата за намаляване влиянието на вредните въглеродни емисии.

Като цяло лансира идеята за рентабилно, безотпадно, екологосъобразно и високотехнологично използване на дървения ресурс и прави мощна стъпка към стимулиране и подпомагане на инвеститорите при изграждане на ВЕИ инсталации. Нормативна новост е и възпитателният характер спрямо населението и подрастващото поколение за икономия на енергия и рационалното използване на стратегическата суровина и алтернативни източници на топлина и енергия. Хората трябва да знаят правилата и възможностите, ограничаването на информацията парира развитието, категоричен е инж. Ценов.

Като пример за недалновидно политическо мислене той сочи община Пловдив. Като един от авторите на проекта за него е непонятно, че производството на алтернативно гориво – пелети в Пловдив, достига 10 000 т годишно, което не се използва за задоволяване на местните нужди от евтина енергия, а се изнася основно в Италия. И най- куриозното е, че общинската администрация внася нафта /дори и при премахнат акциз течното гориво е два пъти по-скъпо от дървесните отпадъци/ за отопление на общинските и държавни сгради в града. Нелицеприятни за Града на тепетата са и последните изчисления на Енергийна агенция-Пловдив. Според техните данни от 160 000 домакинства в Пловдив, 40% се отопляват на дърва, въглища и въглищни брикети с ниско качество, на които основно се дължи замърсяването на града /Пловдив е сред малкото населени места в страната с най-мръсен въздух/. И то при техническо обезпечение на процеса – произвеждат се както малки камини на пелети за битово отопление на двустайни жилища, така и котли, обслужващи три- и пететажни сгради.

В тази връзка специалистите са категорични, че само новият закон за ВЕИ не може да стимулира процесите в България. Държавната и общинска администрации също трябва активно да подпомогнат гражданите при използване на алтернативни източници за енергия.

Как е по света?

Австрия с референдум се отказа от атомната си централа

През 80-те години във връзка с Чернобилската авария Австрия единствена в Европа проведе референдум и се отказа от атомната енергия при построена централа. Останалите държави онемяха в очакване каква алтернатива ще предложи страната за енергия и отопление. Опирайки се на бизнеса, за 20 години Австрия разви нова индустрия и осигури много работни места. Със старта на новия век, през 2000 г. страната имаше над 50 000 съвременни и модерно оборудвани котли на биомаса, с високо КПД за чипс и пелети. Изгради се голямо централизирано отопление на дървесина, разработи се и нова технология за алтернативни източници на отопление. Заедно с Швеция /която разполага с огромни горски масиви, ситуирани на равни терени/ двете страни са първенци не само в Европа, но и в света по изграждане на ВЕИ инсталации и технологии. /За сравнение Австрия е по-малка по територия от България и с население около 8 млн. жители/.

Германия също върви по стъпките на съседката си. През 1996 г. кметове на 8 ахенталски общини, загърбвайки политическите си различия формират регион „Екомодел Ахентал” в баварската долина Ахентал. Изборът е заради показаните добри практики, а създадения био енергиен център е основан с публично-частно партньорство. Провинция Ахентал, Германия е съвременната приказка на 21 век. Разположена на границата с баварските Алпи, тя живописно се прорязва от река Тирол. Алпийската природа вдъхновява и привлича с неповторимата си, почти девствена красота и чистотата на въздуха.

Посещението ни в Бавария по повод реализирания проект „биорегион Ахентал” се обедини около няколко аспекта. Изследваният регион обхваща територия от 474 кв. км /най-високата точка е 2400 м/ и с население приблизително около 30 000 жители. 49.6% от землището са гори и 31.1% защитени територии. 75% от фермите са по-малки от 20 ха, като преобладават гори и зелени пасища. Агрокултурите и туристите са основните стълбове на икономиката в региона. През последните години провинцията е разработила и индивидуални профили за „алтернативен туризъм”. Нагледно видяхме как от съчетаването на новите технологии с капацитета на горската и дървопреработвателната индустрия и оползотворяване на отпадна дървесина се добива значително количество суровина за  екогориво. Това е един добър опит, реализиран с новаторски подход от страна на обществени и регионални власти, решавайки проблемите в движение.

Освен оползотворяване на гората по един приемлив начин и изграждане на вътреселищна инфраструктура, проектът осигурява и работа в селските райони. Създава още вериги за услуги и селскостопански продукти с висока регионална стойност. Като осъществява и една по-крайна цел: постигане на енергийна независимост при използване вътрешния потенциал на региона и страната. В резултат реализираните оборотни средства в Бавария за 2010 г. са 331 млн. евро, а печалбата е в размер на 52.4 млн. евро /при площ 805 000 ха, от която 11.4% са гори/.

Автор: Мариана Павлова

(Visited 241 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *