02/06/2023

Върховен съд окончателно оправда Доган за хонорара от 1,5 млн. лева

Доган

Върховният административен съд остави в сила решението на тричленен състав на съда, с което е отхвърлено искането за установяване на конфликт на интереси по отношение на Ахмед Доган.

Петчленният състав на ВАС в същото време осъди и парламента да плати на ДПС лидера направените от него разноски по делото в размер на 300 лева. Днешното решение на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване

ВАС гледа протестираната от прокуратурата оправдателна присъда за хонорара, получен от него по проекта „Цанков камък“.

5-членният състав приема заключението на по-ниската инстанция, че договорът с Доган е сключен преди да влезе в сила Законът за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

В случая не е установено, че народният представител Ахмед Доган е получил материална облага от държавно търговско предприятие или от държавен орган, тъй като „Институт за строителство и минно дело“ АД е частно юридическо лице, в което 60 % от акциите му са собственост на друго частно юридическо лице „Минстрой холдинг“ АД.

Петчленният състав на ВАС приема, че не е доказано по безспорен начин, че частният интерес е повлиял или е могъл да повлияе върху обективното и безпристрастно изпълнение на задълженията на лицето, заемащо публична длъжност.

По делото няма никакви доказателства, че сключването на договорите и получаване на уговореното възнаграждение е повлияло или е могло да повлияе върху безпристрастно и обективно изпълнение на задълженията по служба на народния представител.

(Visited 87 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *