04/02/2023

Обедняващите българи пестят от разходите за здраве и облекло

Общият разход на лице от домакинство през четвърто тримесечие на 2010 г. е 866 лв. и намалява спрямо същото тримесечие на 2009 г. с 2.1%, показват данни на НСИ.

Разходите за храна и жилище (енергия, горива и вода) имат най-голям дял при формиране на общия разход и представляват 50.0% от всички разходи. Тези разходи намаляват в номинална стойност като цяло. Като относителен дял в общия разход, разходите за храна нарастват с 1.0 процентни пункта, а разходите за жилище намаляват с 0.4 процентни пункта за сравняваните периоди. Съществен скок се наблюдава при разходите за данъци и социални осигуровки, чийто дял нараства в общите от 6.5% до 10.2 на сто.

Най-същественото перо в бюджета на българските домакинства са разходите за храна и безалкохолни напитки. Като абсолютни стойности те са 316 лв. средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на годината и се увеличават с по-малко от един процент. Относителният им дял в общия разход е 36.5%.

Разходите за вода, електроенергия и отопление на жилището за сравняваните тримесечия намаляват от 123 на 117 лв. средно на лице от домакинство и техният дял също се понижава с 4.7 процентни пункта.

Разходите за здравеопазване намаляват с 12.8% през четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо същото тримесечие на миналата година и възлизат на 43 лв. средно на лице. Делът им в общия разход е 5.0% и се понижава с 0.6 процентни пункта спрямо същото тримесечие на 2009 година.

Разходите за транспорт и съобщения се понижават с 1.1% като абсолютни стойности. Те са 52 лв. средно на лице през четвъртото тримесечие на 2010 г., а относителният им дял е 6.0% и се запазва.

Разходите за алкохолни напитки и цигари през четвъртото тримесечие на 2010 г. възлизат на 38 лв. средно на лице от домакинство. Техният относителен дял в общия разход е 4.3% и намалява с 0.4 процентни пункта.

Намаляват разходите за облекло и обувки със 7.7% и през четвъртото тримесечие на 2010 г. те са 29 лв. средно на лице. Делът им в общия разход е 3.4%.

profit.bg

(Visited 177 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *