Душите ни пресъхват

България не случи нито на поробители, нито на демокрация. У нас жадуваната демокрация се превърна в нещо като Дивия Запад…

И още